-1 °C
☁️
+11 °C
Ice
Air

-1 °C
☁️
+11 °C
Ice
Air


Results - ShowelRace VI sezonas SEPTĪTAIS treniņš

No. Title Run 1 Run 2 Run 3
1. Toms Grīnbergs, Eduards Paķis - - -
2. Kristaps Bērzkalns, Kāds Līdzbraucējs - - -
Support