no
+9 °C
Ice
Air
lat / eng


no
+9 °C
Ice
Air


Results - ShowelRace 2.posms jeb Valentine's Day Special (50% OFF DIVNIEKIEM)

No. Title Training Run 1 Run 2 Sum
1. Rūdolfs Riekstiņš, Linda Ozoliņa 0:42.12 0:40.75 0:40.50 1:21.25
2. Aigvars Eglītis, Bruno Rozītis 0:42.94 0:41.91 0:40.65 1:22.56
3. Rihards Zilevics, Laura Stabulniece 0:45.87 0:43.37 0:41.33 1:24.70
4. Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš 0:46.27 0:44.37 0:42.52 1:26.89
5. Elvis Lapselis, Jurģis Plažio 0:48.20 0:44.06 0:44.39 1:28.45
6. Juris Bariss, Ilze Sigate-Alondere 0:46.01 0:44.59 0:44.18 1:28.77
7. Jānis Grants, Sandra Solnceva 0:46.23 0:44.56 0:44.24 1:28.80
8. Kristaps Salens, Markuss Gazarovs 0:45.56 0:45.28 0:44.71 1:29.99
9. Mareks Kairis, Žanis Vārna 0:43.00 0:50.78 0:40.19 1:30.97
10. Alvis Grimza, Dāvis Miķis 1:08.37 0:46.44 0:48.30 1:34.74
11. Ilona Silkalne Daukste, Elīza Zomerovska 0:51.41 0:48.77 0:48.49 1:37.26
12. Toms Karpovs, Aivis Bērziņš 0:52.30 0:46.27 0:52.77 1:39.04
13. Mārtiņš Kaija, Ieva Kušnere 0:50.85 0:57.50 0:49.57 1:47.07
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.Support
By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    close